Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Wat zijn jouw rechten?

Welke behandeling krijg je eigenlijk als je ziek bent? Heb je daar zelf iets over te zeggen? Dat staat in een speciale wet: de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO).

Lees ook de folder voor jongeren over de WGBO

Recht op informatie
In de WGBO staat dat je altijd recht hebt op informatie over je ziekte, de onderzoeken, de mogelijke behandelingen, de voor- en nadelen van de behandelingen en wat dit voor jou betekent.

Stel aan de dokter gerust alle vragen die je hebt, zodat je precies weet waar je aan toe bent. Het is belangrijk dat je ook zelf informatie geeft over je gezondheid. Dan kan de dokter daar bij de behandeling rekening mee houden.

Drie goede vragen die je kunt stellen

  • Wat voel ik en wat is het?
  •  Wat kunnen we er allemaal aan doen?
  •   Wat betekent dit voor mij nu en later?

Ook als je informatie niet wilt weten, dan kan je dat aangeven. Mocht je ook willen spreken met een andere dokter, dan is dat altijd mogelijk (second opinion).

Toestemming geven

In de WGBO staat ook dat de dokter voor een onderzoek of een behandeling aan jou en/of je ouders toestemming moet vragen.

Wie beslist: jij, je ouders of samen?

Ben je jonger dan 12 jaar?
Dan mag je nog niet zelf beslissen maar geven je ouders namens jou toestemming voor een onderzoek of behandeling. Ze moeten je wel betrekken bij de beslissing. Daarom moet ook jij goed geïnformeerd worden.

Ben je tussen de 12 en 16 jaar?
Dan beslissen jij en je ouders samen en geven jullie allebei toestemming voor een onderzoek of behandeling. Daarbij geeft jouw keuze de doorslag.

Ben je 16 jaar of ouder?
Dan beslis je zelf en is toestemming van je ouders niet nodig. Je ouders krijgen alleen informatie als jij dat goed vindt.

 

Gegevens in je dossier

Jij en/of je ouders kunnen digitaal inzage in je dossier krijgen of een kopie van je dossier aanvragen. Je hoofdbehandelaar of de doktersassistente kan hier meer over vertellen.

Ben je jonger dan 12 jaar?
Dan hebben je ouders toegang tot jouw dossier.

Ben je 12 jaar of ouder?
Dan kan je met je DigiD inloggen via Patiëntenportaal. Ook kun je je ouders machtigen om toegang te krijgen tot jouw dossier.

In het Prinses Máxima Centrum bewaren we je dossier in principe eeuwig. Dit doen we omdat we je ook na je behandeling de beste zorg willen geven. Als je echt niet wilt dat we je gegevens zo lang bewaren, kun je vragen om (een deel van) je gegevens eerder te laten vernietigen of te wijzigen.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Het kan zijn dat de dokter je vraagt om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Over het onderzoek krijg je apart informatie en je geeft ook apart toestemming voor deelname. Je kunt er ook voor kiezen niet deel te nemen of je toestemming later intrekken als je niet meer mee wilt doen.

Meer weten?
- www.jadokterneedokter.nl
- Inzage in je dossier - Patiëntenportaal en de app MijnMaxima
- Weterschappelijk onderzoek